2020 editie is uitgesteld

Door de bekende omstandigheden hebben wij het besluit moeten nemen de 035 kwis, die voor 18-19 april aanstaande op het programma stond, geen doorgang te laten vinden. Wij houden ons daarmee aan de richtlijnen van het Kabinet, en houden ons aan de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden.

Het is ons voornemen om de 035 kwis ook uit te stellen naar later tijdstip en natuurlijk zullen we u daarvan tijdig op de hoogte houden.

Aan de sponsoren willen we vragen of we dan ook op de door hen toegezegde bijdrage kunnen rekenen. De Lionsleden die afspraken met de sponsoren hebben gemaakt zullen hen hierover benaderen.

We willen allen die aan de voorbereidingen hebben meegewerkt hartelijk danken voor hun inspanningen en we hopen op een later tijdstip weer op u te kunnen rekenen.

Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!

Vriendelijke groet,
Namens het 035 Kwis team,
Mark Eising